logo_aj_blanc.png

santjust.cat

Matriculació 2024-2025

Calcula el teu preu

Simulador dels preus públics per a l’escolarització d’infants a les Escoles Bressol Municipals de Sant Just Desvern.

Preinscripció i matriculació 2024-2025

Del 8 al 21 de maig de 2024
Per fer la sol·licitud, cal presentar el formulari de preinscripció, amb la documentació requerida, a través d’una instància telemàtica. Les persones que no puguin fer la inscripció telemàticament podran fer-ho presencialment els dies 8, 14, 16 i 20 de maig amb cita prèvia. Les llistes del procés de preinscripció es podran consultar al web de les escoles bressol o, en cas de no tenir accés a internet, presencialment a l’Ajuntament i a les Escoles Bressol Municipals Mainada i Marrecs.
Podeu accedir als formularis i a tota la informació del procés de preinscripció a través del web de les Escoles Bressol Municipals: www.santjust.cat/escolesbressol

Full de Preinscripció

Versió

Imprimible

Versió

Editable

Díptic informatiu Escoles Bressol Mainada i Marrecs

Versió

imprimible

Llistes definitives baremades Mainada

Versió

Imprimible

Llistes definitives baremades Marrecs

Versió

Imprimible

Llistes definitives Mainada

Versió

Imprimible

Llistes definitives  Marrecs

Versió

Imprimible

Full de matrícula

Versió

Imprimible

Versió

Editable

Autoritzacions

Versió

Imprimible

Versió

Editable

Carta de compromís educatiu

Versió

imprimible

Versió

Editable

Preinscripció fora de termini (Matrícula Viva)

Versió

imprimible

Llistes Baremades Definitives

Llistes Baremades Escoles Bressol Mainada i Marrecs

Díptic informatiu Escoles Bressol Mainada i Marrecs

Versió

imprimible

Preinscripció telemàtica – Del 8 al 21 de maig
Preinscripció presencial amb cita prèvia a Marrecs – 14 i 16 de maig
Preinscripció presencial amb cita prèvia a Mainada – 8 i 20 de maig
Publicació de les llistes provisionals baremades – 31 de maig
Reclamacions telemàtiques – Del 3 al 7 de juny
Reclamacions presencials amb cita prèvia a Marrecs – 4 de juny
Reclamacions presencials amb cita prèvia a Mainada – 5 de juny
Publicació de les llistes baremades – 12 de juny
Sorteig públic per al número de desempat – 13 de juny
Publicació de llistes definitives – 14 de juny
Matriculació presencial amb cita prèvia a Marrecs – 18, 20 i 25 de juny
Matriculació presencial amb cita prèvia a Mainada – 17, 19 i 26 de juny

1. Residència
1.1. Famílies (unitat familiar) residents al municipi, 2 punts
1.2. Famílies (unitat familiar) no residents al municipi, quan el lloc de feina del pares, mares, tutors/es està dins del municipi.
(Els punts no són acumulables) 1 punt

2. Germans/es matriculats/des a Marrecs i Mainada en el moment de fer la preinscripció
2.1. Si el germà/ana continua a Marrecs i Mainada el proper curs, 0,5 punts
2.2. Si el germà/ana no continua a Marrecs i Mainada el proper curs, 0,25 punts
3. En cas que el pare, la mare o el tutor/a sigui persona beneficiària de la Renda garantida de ciutadania. 0,5 punts

Criteri complementari (en cas d’empat)
1. Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà/ana acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 0,5 punts
2. Si el pare, la mare o el tutor/a treballa a Marrecs i Mainada. 0,5 punts
3. Famílies nombroses acreditades quan l’infant figuri en el títol vigent. 0,5 punts
4. Famílies monoparentals o monomarentals acreditades quan l’infant figuri en el títol vigent. 0,5 punts
5. Ser bessó o trigèmin. Quan l’infant hagi nascut en un part múltiple. 0,5 punts
6. Quan l’infant es troba en una situació d’acolliment familiar. 0,5 punts
7. Quan s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. 0,5 punts
8. Necessitats socials. 0,5 punts

NOTA: Un cop puntuades les sol·licituds, la prioritat de matriculació es determinarà en funció dels criteris de baremació i, en cas d’empat, d’acord amb el número sorgit del sorteig.

214 places totals, distribuïdes entre Marrecs i Mainada, 107 a cada escola.
Per al curs 2025-2025, l’Ajuntament ofereix 111 places vacants: 58 a Marrecs i 53 a Mainada, i d’aquestes, 11 són de reserva: 6 a Marrecs i 5 a Mainada, per baixar la ràtio dels grups que atenguin infants amb necessitats específiques de suport educatiu, si es requereix.
Lactants nascuts al 2024:
8 places (7+1) a Marrecs
8 places (7+1) a Mainada
Grups d’1-2 anys, nascuts al 2023:
31 places (28+3) a Marrecs
30 places (28+2) a Mainada
Grups de 2-3 anys, nascuts al 2022:
19 places (17+2) a Marrecs
15 places (13+2) a Mainada

35 professionals (1 directora i 34 educadors/es).
14 educadors/es referents
6 educadors/es complementaris/àries
14 educadors/es de suport a l’estona del migdia

Obrim de 8 a 17.30 h, de dilluns a divendres.
Servei educatiu, de 9 a 12 h i de 15 a 17h.
Servei de migdia, de 12 a 15 h (dinar i descans).
Servei d’acollida:
De 8 a 8.30 h *
De 8.30 a 9 h
De 17 a 17.30 h *
* Per a infants de més d’un any, quan hagin acabat el procés de familiarització.
Un mateix infant no pot fer ús del servei d’acollida al matí i a la tarda el mateix dia.
Cada família pot decidir l’horari en funció de les seves necessitats, sempre respectant els moments dels àpats i descans.
Al setembre, l’horari pot variar en funció del procés de familiarització.

Servei educatiu (import mensual) 220 €
Servei de menjador (import mensual) 163,30 €
Esporàdic (import diari) 13,20 €
Servei d’acollida
De 8 a 8.30 h o de 17 h a 17.30 h (import mensual) 29,30 €
De 8.30 h a 9 h sense cost
* El preu públic per al curs 2024-2025 contempla la possibilitat que les famílies s’acullin a la tarifació social mitjançant sol·licitud expressa.

En aquells casos que el Dp. d’Educació aprovi la gratuïtat total o parcial del servei d’escolarització, no s’exigirà la tarifa del preu públic per a aquest servei, en les condicions aprovades per l’administració educativa (total o parcial i exclusivament per als cursos o supòsits en que s’aprovi la refereida gratuïtat).

El curs escolar començarà el 9 de setembre de 2024 i acabarà el 15 de juliol de 2025.
Durant el mes de setembre, l’horari dels infants pot variar en funció del seu procés de familiarització.
De l’1 al 15 de juliol, l’escola farà jornada intensiva de 9 a 15 h. Durant aquest període, s’oferirà un servei d’allargament de jornada de 15 a 17 h sense cost.
A l’inici del curs escolar es facilitarà el calendari on es concretaran els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, els dies de lliure disposició del centre i la resta de dies festius oficials.

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE SANT JUST DESVEN
escolesbressol@santjust.cat

MARRECS: Av. Indústria, 22 / Tel. 93 371 46 47
MAINADA: Avinguda de la Generalitat, 12 / Tel. 93 515 50 73

© Ajuntament de Sant Just Desvern 2021